+48 788 931 535

Instalacje kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne działają na zasadzie grawitacji – ścieki spływają w nich same pod własnym ciężarem. Aby jednak instalacja kanalizacyjna działała prawidłowo muszą być spełnione pewne zasady jej montażu.

Kanalizacja to system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna).

Rozróżnia się kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną.

Elementy instalacji kanalizacyjnej

 • odprowadzanie ścieków,
 • rury kanalizacyjne,
 • ścieki bytowe,
 • ścieki opadowe,
 • ścieki deszczowe,
 • kolanka rury,
 • kolanka rurowe mufy przejściowe,
 • trójnik hydrauliczny,
 • zawory odpowietrzające rury wywiewne.

Podstawowym warunkiem zapewniającym niezakłócony odpływ ścieków z przyborów sanitarnych jest użycie rur odpowiedniej średnicy, dostosowanej do ilości odprowadzanych z nich zanieczyszczeń czyli w praktyce do rodzaju przyboru, jaki obsługują.

 

 •  
 •  
 •  
 •