+48 788 931 535

Instalacje centralnego ogrzewania

Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest utrzymanie w pomieszczeniu wymaganej temperatury. Instalacja centralnego ogrzewania zbudowana jest z następujących elementów: kotła lub innego źródła ciepła, urządzeń zabezpieczających grzejników, armatury (zaworów), połączonych miedzy sobą przewodami.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania mogą być wykonywane z rur stalowych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego. Czynnikiem, który przenosi ciepło z kotła do odbiorników (grzejników) jest najczęściej woda o maksymalnej temperaturze 95oC.

Podziału instalacji centralnego ogrzewania możemy dokonać ze względu na:

1. Sposób wymuszenia krążenia czynnika grzewczego:

– ogrzewanie grawitacyjne

– ogrzewanie pompowe

2. Sposób rozprowadzenia przewodów:

– z rozdziałem górnym

– z rozdziałem dolnym (w układzie poziomym lub rozdzielaczowym)

3. Sposób zabezpieczenia instalacji: –naczyniem wzbiorczym otwartym, –zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Rodzaje urządzeń grzewczych

– Wodne

– Elektryczne

– Powietrzne

– Kominki

– Inne

 

  •  
  •  
  •  
  •